Үнэ-тариф

 

Өмнөговь аймгийн ГХБХБГазрын даргын 2017 оны .... дугаар сарын

 ...-ны өдрийн .. дугаар тушаалын 2-р хавсралт

 

                                                    БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ

                                                            ЛАБОРАТОРИД МӨРДӨГДӨХ ҮНЭ ТАРИФ

 

д/д

Дээжийн нэр, төрөл

Шинжилгээнд шаардлагатай дээжийн хэмжээ

Нэг бүрийн үнэ

Нийт үнэ

1

Элс

15 кг

48800

48800

2

Хайрга

20 кг

60200

60200

3

Дайрга

20 кг

60200

60200

4

Сийрмэг бетон

1 ш

54000

54000

5

Полистриол хөнгөн бетон

1 ш

54000

54000

6

Элс хайрганы холимог

Элс

20 кг

48800

48800

7

Хайрга

60200

60200

8

Агаар агууламж

1 ш

20200

20200

9

Конусын суулт

1 ш

20200

20200

10

Температур

1 ш

20200

20200

11

Бетоны бат бэхийг Үл эвдэх аргаар шалгах (шмидын алх 1 цэг)

18000

18000

12

Бетон сорьц

10х10

3 ш

3000

3000х3

13

15х15

3 ш

4000

4000х3

14

Бетон гулдмай (цул, нүхтэй)

3 ш

42000

42000

15

Шавар-бүрэн шинжилгээ

20 кг

84000

84000

16

Шавар-хураангуй шинжилгээ

5 кг

42000

42000

17

Керамик тоосго

15 ш

49800

49800

18

Бетон тоосго

15 ш

42000

42000

19

Үнсэн тоосго

15 ш

49800

49800

20

Царууц тоосго

15 ш

49800

49800

21

Өнгөлгөөний тоосго

25 ш

51300

51300

22

Хайрга, дайрга фракцлах

5-10

 

25 кг

5000

5000

23

10-20

5000

5000

24

20-40

5000

5000

25

Хөөсөнцөр

1 м2

46800

46800

26

Явган зам талбайн хавтан

15 ш

30200

30200

27

Эко хавтан

5 ш

30200

30200

28

Бүх төрлийн цонх дулаан техник тооцоо

50х50 см-1 ш булан

27000

27000

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР