ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО НЬ ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН КАДАСТР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ, ИРГЭДИЙН АМЬДРАХ БОЛОН БАЯЛАГ БҮТЭЭХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХЭД ОРШИНО.

 

             

                                     

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР