Газрын төлбөрийн тухай

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр

 

Улаанбаатар хот

 

Дугаар 182

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОЙРОГ, ЗЭРЭГЛЭЛ (БҮС), СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1, 3 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 22.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Газрын үнэлгээний тойрог”-ийг 1 дүгээр хавсралт, “Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойргийн 1 га газрын суурь үнэлгээ”-г 2 дугаар хавсралт, “Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс), 1 га  газрын суурь үнэлгээ”-г 3 дугаар хавсралт, “Аймгийн төвийн сум, нийслэлийн Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг, Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций, Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Алтанбулаг, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын төв (хот, тосгон, бусад суурины газар)-ийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс), 1 га газрын суурь үнэлгээ”-г 4 дүгээр хавсралт, “Чөлөөт бүсийн 1 га газрын суурь үнэлгээ”-г 5 дугаар хавсралт, “Бусад сумын төв (хот, тосгон, бусад суурины газар)-ийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс), 1 га газрын суурь үнэлгээ”-г 6 дугаар хавсралт, “Зам, шугам сүлжээний газрын төлбөр”-ийг 7 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Нэг хонин толгойд ногдуулах бэлчээрийн газрын төлбөрийг түүний тогтоосон суурь үнэлгээний 0.03 хувь, үр тариа, төмс хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний тариалангийн зориулалттай нэг га газрын төлбөрийг түүний тогтоосон суурь үнэлгээний 0.03 хувь, нэг га хадлангийн газрын төлбөрийг түүний суурь үнэлгээний 0.01 хувь, хот, тосгон, бусад суурины нэг га газрын төлбөрийн хэмжээг түүний суурь үнэлгээний 0.1-1.0 хувь, чөлөөт бүсийн 1 га газрын төлбөрийг түүний суурь үнэлгээний 1.0 хувь байхаар тус тус тогтоосугай.

3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, ашиглалтад байгаагаас бусад төрийн өмчийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, газар зохион байгуулалтын арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг газрын төлбөрийн орлогоос зохих журмын дагуу жил бүрийн төсөвт тусган батлуулах, зарцуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделханд үүрэг болгосугай.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Газрын төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1997 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 152 дугаар тогтоол, “Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2015 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 291 дүгээр тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                       У.ХҮРЭЛСҮХ

Барилга, хот байгуулалтын сайд                                 Х.БАДЕЛХАН

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР, БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ, 21 АЙМГИЙН 330 СУМАНД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ,

АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ ТОДОРХОЙЛОХ ИТГЭЛЦҮҮР

Хүснэгт 2

Суурин газар

Засварлах итгэлцүүр

/газар ашиглах зориулалтаар/

Аймаг, нийслэл

Сум, дүүрэг

Газрын үнэлгээний зэрэглэл /бүс/-ийн дугаар

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

ХАА-н үйлдвэрлэл

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

Нийслэл

Багануур

1

0.62

0.33

0.25

0.2

2

0.68

0.44

0.37

0.25

3

0.75

0.66

0.55

0.39

4

0.85

0.54

0.65

0.45

5

0.85

-

-

-

6

0.85

-

-

-

7

1.45

-

-

-

8

1.45

-

-

-

9

1.2

-

-

-

Нийслэл

Багахангай

1

0.2

0.5

0.3

0.3

2

0.2

0.5

0.3

0.3

Нийслэл

Налайх

1

0.36

0.23

0.29

0.14

2

0.39

0.26

0.34

0.15

3

0.39

0.2

0.33

0.1

4

0.39

-

-

-

5

0.43

-

-

-

6

0.47

-

-

-

7

0.47

-

-

-

8

0.53

-

-

-

9

0.53

-

-

-

10

0.6

-

-

-

11

0.6

-

-

-

12

0.75

-

-

-

Архангай

Эрдэнэбулган

1

0.2

0.6

0.3

0.3

2

0.2

0.6

0.3

0.3

3

0.2

0.6

-

-

4

0.2

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Баян-Өлгий

Өлгий

1

0.5

0.5

0.3

0.3

2

0.5

0.5

0.3

0.3

3

0.5

0.5

0.3

0.3

4

0.5

0.5

0.3

0.3

5

0.5

-

-

-

6

0.5

-

-

-

7

0.5

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.3

0.4

Баянхонгор

Баянхонгор

1

0.5

0.3

0.3

0.3

2

0.5

0.3

0.3

0.3

3

0.5

0.3

0.3

0.3

4

0.5

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Булган

Булган

1

0.4

0.6

0.3

0.3

2

0.4

0.6

0.3

0.3

3

0.4

0.6

0.3

0.3

4

0.4

0.6

0.3

0.3

5

0.4

0.6

0.3

0.3

6

0.4

-

-

-

7

0.4

-

-

-

8

0.4

-

-

-

9

0.4

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Говь-Алтай

Есөнбулаг

1

0.3

0.5

0.3

0.5

2

0.3

0.4

0.2

0.4

3

0.25

0.3

0.15

0.4

4

0.2

0.2

0.1

0.35

5

0.2

0.2

0.1

0.3

6

0.2

0.2

0.1

0.25

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Говьсүмбэр

Сүмбэр

1

0.3

0.3

0.3

0.3

2

0.3

0.3

0.3

0.3

3

0.3

0.3

0.3

0.3

4

0.3

0.3

0.3

0.5

5

0.3

0.3

0.3

0.5

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Дархан-Уул

Дархан

1

1

0.8

0.6

0.6

2

1

0.6

0.6

0.6

3

1

0.6

0.6

0.6

4

1

0.6

0.6

0.6

5

1

0.6

0.6

0.6

6

1

0.6

0.6

0.6

7

1

0.6

0.6

0.6

8

1

0.6

0.6

0.6

9

1

0.6

0.6

0.6

10

1

0.6

0.6

0.6

11

1

0.6

0.6

0.6

12

1

0.6

0.6

0.6

13

1

-

0.6

0.6

Бусад сум

 

0.5

0.5

0.5

0.5

Дорноговь

Сайншанд

1

0.2

0.5

0.1

0.2

2

0.2

0.2

0.1

0.1

3

0.2

0.2

0.1

0.1

4

0.2

0.2

0.1

0.1

5

0.2

0.2

0.1

0.1

6

0.2

0.2

0.1

0.1

7

0.2

0.2

0.1

0.1

8

0.2

-

-

-

9

0.2

-

-

-

Замын-Үүд

1

0.2

0.4

0.1

0.2

2

0.2

0.2

0.1

0.1

3

0.2

0.2

0.1

0.1

4

0.2

0.2

0.1

0.1

5

0.2

0.2

0.1

0.1

Бусад сум

 

0.3

0.3

0.1

0.2

Дорнод

Хэрлэн

1

0.7

0.4

0.4

0.4

2

0.7

0.3

0.3

0.3

3

0.7

0.3

0.3

0.3

4

0.7

0.3

0.3

0.3

5

0.7

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Дундговь

Сайнцагаан

1

0.4

0.4

0.2

0.2

2

0.4

0.4

0.2

0.2

3

0.4

0.4

0.2

0.2

4

0.4

0.4

0.2

0.2

5

0.4

-

-

-

6

0.4

-

-

-

7

0.4

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Завхан

Улиастай

1

0.4

0.4

0.4

0.4

2

0.4

0.4

0.4

0.4

3

0.4

0.4

0.4

0.4

4

0.4

0.4

0.4

0.4

5

0.4

0.4

0.4

0.4

6

0.4

0.4

0.4

0.4

Тосонцэнгэл

1

0.2

0.2

0.2

0.2

2

0.2

0.2

0.2

0.2

3

0.2

0.2

0.2

0.2

4

0.2

0.2

0.2

0.2

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Орхон

Баян-Өндөр

1

0.8

1

0.5

0.75

2

0.8

0.6

0.5

0.8

3

0.8

0.6

0.5

0.5

4

0.8

0.6

0.5

0.5

5

0.8

0.5

0.5

0.5

6

0.8

-

-

-

7

0.8

-

-

-

8

0.8

-

-

-

Бусад сум

 

0.5

0.5

0.5

0.5

Өвөрхангай

Арвайхээр

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

5

0.3

0.2

0.2

0.2

6

0.3

0.2

0.2

0.2

7

0.3

0.2

0.2

0.2

8

0.3

0.2

0.2

0.2

9

0.3

0.2

0.2

0.2

10

0.3

-

-

-

11

0.3

-

-

-

12

0.3

-

-

-

13

0.3

-

-

-

14

0.3

-

-

-

15

0.3

-

-

-

Хархорин

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

5

0.3

0.2

0.2

0.2

6

0.3

-

-

-

7

0.3

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Өмнөговь

Даланзадгад

1

0.4

0.2

0.1

0.1

2

0.4

0.2

0.1

0.1

3

0.3

0.2

0.1

0.1

4

0.3

0.2

0.1

0.1

5

0.2

0.2

0.1

0.1

6

0.2

0.2

0.1

0.1

7

0.1

0.2

0.1

0.1

8

-

-

0.1

-

Ханбогд

1

0.2

0.1

0.1

0.1

2

0.2

0.1

0.1

0.1

3

0.2

0.1

0.1

0.1

4

0.2

0.1

0.1

0.1

5

0.2

0.1

0.1

0.1

6

0.2

-

-

-

7

0.2

-

-

-

Цогтцэций

1

0.2

0.1

0.1

0.1

2

0.2

0.1

0.1

0.1

3

0.2

0.1

0.1

0.1

4

0.2

0.1

0.1

0.1

5

0.2

0.1

0.1

0.1

6

0.2

0.1

0.1

0.1

7

0.2

0.1

0.1

0.1

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Сүхбаатар

Баруун-Урт

1

0.4

0.3

0.3

0.2

2

0.4

0.3

0.3

0.2

3

0.4

0.3

0.3

0.2

4

0.4

0.3

0.3

0.2

5

0.4

0.3

0.3

0.2

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Сэлэнгэ

Сүхбаатар

1

0.3

0.4

0.4

0.4

2

0.3

0.4

0.4

0.4

3

0.3

0.4

0.4

0.4

4

0.3

0.4

0.4

0.4

5

0.3

0.4

0.4

0.4

6

0.3

0.4

0.4

0.4

7

0.3

0.4

0.4

0.4

8

0.3

0.4

0.4

0.4

Мандал

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

5

0.3

0.2

0.2

0.2

6

0.3

0.2

0.2

0.2

7

0.3

-

-

-

8

0.3

-

-

-

9

0.3

-

-

-

10

0.3

-

-

-

11

0.3

-

-

-

Алтанбулаг

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Төв

Зуунмод

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

-

-

5

0.3

0.2

-

-

6

0.3

-

-

-

7

0.3

-

-

-

8

0.3

-

-

-

9

0.3

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Увс

Улаангом

1

0.6

0.4

-

-

2

0.6

0.4

-

0.3

3

0.6

0.4

0.2

0.3

4

0.6

0.4

0.2

0.3

5

0.6

0.4

0.2

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.2

0.4

Ховд

Жаргалант

1

0.3

0.3

0.3

0.3

2

0.3

0.3

0.3

0.3

3

0.3

0.3

0.3

0.3

4

0.3

0.3

0.3

0.3

5

0.3

0.3

0.3

0.3

6

0.3

0.3

0.3

0.3

7

0.3

0.3

0.3

0.3

8

0.3

0.3

0.3

0.3

9

0.3

0.3

0.3

0.3

10

0.3

0.3

0.3

0.3

11

0.3

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Хөвсгөл

Мөрөн

1

0.5

0.3

0.3

0.3

2

0.5

0.3

0.3

0.3

3

0.5

0.3

0.3

0.3

4

0.5

0.3

0.3

0.3

5

0.5

0.3

0.3

0.3

6

0.5

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Хэнтий

Хэрлэн

1

0.3

0.2

0.1

0.2

2

0.3

0.2

0.1

0.2

3

0.3

0.2

0.1

0.2

4

0.3

0.2

0.1

0.2

5

0.3

0.2

0.1

0.2

6

0.3

-

-

-

Бор-Өндөр

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

-

-

-

5

0.3

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

 

 

 

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГАЗРЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ИТГЭЛЦҮҮР

Хүснэгт 3

Д/д

Чөлөөт бүсийн нэр

Засварлах итгэлцүүр

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэл

1

Алтанбулаг

0.2

0.08

2

Замын-Үүд

0.3

0.16

3

Цагааннуур

0.08

0.04

 

 

 

 

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ИТГЭЛЦҮҮР

Хүснэгт 4

Тойргийн дугаар

Тойргийн нэр

Ашиглалтын зориулалт

Үр тариа, тэжээлийн ургамал тариалах

Төмс, хүнсний ногоо бусад ургамал тариалах

Засварлах итгэлцүүр

Х-1

Хөвсгөлийн баруун хэсгийн тайгат өндөр уул,  хотгорын тойрог

0.018

0.046

Х-2

Хөвсгөлийн зүүн хэсгийн тайгат дундаж уулсын тойрог

0.016

0.04

Х-3

Хан хөхийн нурууны ойт хээр бүхий тойрог

0.034

0.075

Х-4

Булнай-Тарвагатайн нурууны ой, тайга бүхий тойрог

0.022

0.056

Х-5

Хангайн тэгш өндөрлөгийн тойрог

0.04

0.09

Х-6

Орхон-Туулын савын бэсрэг уулс бүхий ойт хээрийн тойрог

0.016

0.035

Х-7

Сэлэнгэ-Орхоны хөндийн хээр бүхий тойрог

0.02

0.044

Х-8

Хэнтийн төв хэсгийн тайгын тойрог

0.026

0.058

Х-9

Хэнтийн зах хаяа уулсын ойт хээрийн тойрог

0.017

0.037

Х-10

Улз голын савын ойт хээр, хээрийн тойрог

0.014

0.034

Х-11

Хархираа-Түргэний өндөр уулс, хотгорын тойрог

0.03

0.05

Х-12

Алтай Таван богдын өндөр уулын тойрог

0.025

0.047

Х-13

Мөнх хайрханы өндөр уулын тойрог

0.018

0.04

Х-14

Хар азарга-Гичгэний нурууны өндөр уулын тойрог

0.024

0.056

Х-15

Дэгээ-Нөмрөг голын савын дундаж уулсын тойрог

0.012

0.032

Г-1

Увс нуурын хотгорын тойрог

0.02

0.035

Г-2

Хяргас нуурын хотгорын тойрог

0.02

0.035

Г-3

Алтайн нурууны салбар уулс, хотгорын тойрог

0.018

0.042

Г-4

Нууруудын хөндийн тойрог

0.02

0.047

Г-5

Их, Бага Богдын уулсын тойрог

0.01

0.03

Г-6

Гурвансайханы уулсын тойрог

0.01

0.03

Г-7

Баруун хуурайн хотгорын тойрог

0.016

0.038

Г-8

Алтайн өвөр говийн тойрог

0.018

0.043

Г-9

Дорнод говийн хойт хэсгийн тойрог

0.015

0.035

Г-10

Дорнод говийн өмнөд хэсгийн тойрог

0.01

0.031

Т-1

Дундад халхын тэгш өндөрлөгийн тойрог

0.015

0.03

Т-2

Хэрлэн голын хойт Хөх нуур орчмын тойрог

0.012

0.031

Т-3

Хэрлэн голын өмнөд Баруун уртын нам уулсын тойрог

0.01

0.03

Т-4

Мэнэнгийн тэгш талын тойрог

0.01

0.03

Т-5

Дарьгангын тэгш өндөрлөгийн тойрог

0.01

0.03

Т-6

Эрдэнэцагааны нам уулсын тойрог

0.011

0.03

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР, БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ, 21 АЙМГИЙН 330 СУМАНД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ,

АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ ТОДОРХОЙЛОХ ИТГЭЛЦҮҮР

Хүснэгт 2

Суурин газар

Засварлах итгэлцүүр

/газар ашиглах зориулалтаар/

Аймаг, нийслэл

Сум, дүүрэг

Газрын үнэлгээний зэрэглэл /бүс/-ийн дугаар

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

ХАА-н үйлдвэрлэл

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

Нийслэл

Багануур

1

0.62

0.33

0.25

0.2

2

0.68

0.44

0.37

0.25

3

0.75

0.66

0.55

0.39

4

0.85

0.54

0.65

0.45

5

0.85

-

-

-

6

0.85

-

-

-

7

1.45

-

-

-

8

1.45

-

-

-

9

1.2

-

-

-

Нийслэл

Багахангай

1

0.2

0.5

0.3

0.3

2

0.2

0.5

0.3

0.3

Нийслэл

Налайх

1

0.36

0.23

0.29

0.14

2

0.39

0.26

0.34

0.15

3

0.39

0.2

0.33

0.1

4

0.39

-

-

-

5

0.43

-

-

-

6

0.47

-

-

-

7

0.47

-

-

-

8

0.53

-

-

-

9

0.53

-

-

-

10

0.6

-

-

-

11

0.6

-

-

-

12

0.75

-

-

-

Архангай

Эрдэнэбулган

1

0.2

0.6

0.3

0.3

2

0.2

0.6

0.3

0.3

3

0.2

0.6

-

-

4

0.2

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Баян-Өлгий

Өлгий

1

0.5

0.5

0.3

0.3

2

0.5

0.5

0.3

0.3

3

0.5

0.5

0.3

0.3

4

0.5

0.5

0.3

0.3

5

0.5

-

-

-

6

0.5

-

-

-

7

0.5

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.3

0.4

Баянхонгор

Баянхонгор

1

0.5

0.3

0.3

0.3

2

0.5

0.3

0.3

0.3

3

0.5

0.3

0.3

0.3

4

0.5

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Булган

Булган

1

0.4

0.6

0.3

0.3

2

0.4

0.6

0.3

0.3

3

0.4

0.6

0.3

0.3

4

0.4

0.6

0.3

0.3

5

0.4

0.6

0.3

0.3

6

0.4

-

-

-

7

0.4

-

-

-

8

0.4

-

-

-

9

0.4

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Говь-Алтай

Есөнбулаг

1

0.3

0.5

0.3

0.5

2

0.3

0.4

0.2

0.4

3

0.25

0.3

0.15

0.4

4

0.2

0.2

0.1

0.35

5

0.2

0.2

0.1

0.3

6

0.2

0.2

0.1

0.25

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Говьсүмбэр

Сүмбэр

1

0.3

0.3

0.3

0.3

2

0.3

0.3

0.3

0.3

3

0.3

0.3

0.3

0.3

4

0.3

0.3

0.3

0.5

5

0.3

0.3

0.3

0.5

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Дархан-Уул

Дархан

1

1

0.8

0.6

0.6

2

1

0.6

0.6

0.6

3

1

0.6

0.6

0.6

4

1

0.6

0.6

0.6

5

1

0.6

0.6

0.6

6

1

0.6

0.6

0.6

7

1

0.6

0.6

0.6

8

1

0.6

0.6

0.6

9

1

0.6

0.6

0.6

10

1

0.6

0.6

0.6

11

1

0.6

0.6

0.6

12

1

0.6

0.6

0.6

13

1

-

0.6

0.6

Бусад сум

 

0.5

0.5

0.5

0.5

Дорноговь

Сайншанд

1

0.2

0.5

0.1

0.2

2

0.2

0.2

0.1

0.1

3

0.2

0.2

0.1

0.1

4

0.2

0.2

0.1

0.1

5

0.2

0.2

0.1

0.1

6

0.2

0.2

0.1

0.1

7

0.2

0.2

0.1

0.1

8

0.2

-

-

-

9

0.2

-

-

-

Замын-Үүд

1

0.2

0.4

0.1

0.2

2

0.2

0.2

0.1

0.1

3

0.2

0.2

0.1

0.1

4

0.2

0.2

0.1

0.1

5

0.2

0.2

0.1

0.1

Бусад сум

 

0.3

0.3

0.1

0.2

Дорнод

Хэрлэн

1

0.7

0.4

0.4

0.4

2

0.7

0.3

0.3

0.3

3

0.7

0.3

0.3

0.3

4

0.7

0.3

0.3

0.3

5

0.7

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Дундговь

Сайнцагаан

1

0.4

0.4

0.2

0.2

2

0.4

0.4

0.2

0.2

3

0.4

0.4

0.2

0.2

4

0.4

0.4

0.2

0.2

5

0.4

-

-

-

6

0.4

-

-

-

7

0.4

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Завхан

Улиастай

1

0.4

0.4

0.4

0.4

2

0.4

0.4

0.4

0.4

3

0.4

0.4

0.4

0.4

4

0.4

0.4

0.4

0.4

5

0.4

0.4

0.4

0.4

6

0.4

0.4

0.4

0.4

Тосонцэнгэл

1

0.2

0.2

0.2

0.2

2

0.2

0.2

0.2

0.2

3

0.2

0.2

0.2

0.2

4

0.2

0.2

0.2

0.2

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Орхон

Баян-Өндөр

1

0.8

1

0.5

0.75

2

0.8

0.6

0.5

0.8

3

0.8

0.6

0.5

0.5

4

0.8

0.6

0.5

0.5

5

0.8

0.5

0.5

0.5

6

0.8

-

-

-

7

0.8

-

-

-

8

0.8

-

-

-

Бусад сум

 

0.5

0.5

0.5

0.5

Өвөрхангай

Арвайхээр

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

5

0.3

0.2

0.2

0.2

6

0.3

0.2

0.2

0.2

7

0.3

0.2

0.2

0.2

8

0.3

0.2

0.2

0.2

9

0.3

0.2

0.2

0.2

10

0.3

-

-

-

11

0.3

-

-

-

12

0.3

-

-

-

13

0.3

-

-

-

14

0.3

-

-

-

15

0.3

-

-

-

Хархорин

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

5

0.3

0.2

0.2

0.2

6

0.3

-

-

-

7

0.3

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Өмнөговь

Даланзадгад

1

0.4

0.2

0.1

0.1

2

0.4

0.2

0.1

0.1

3

0.3

0.2

0.1

0.1

4

0.3

0.2

0.1

0.1

5

0.2

0.2

0.1

0.1

6

0.2

0.2

0.1

0.1

7

0.1

0.2

0.1

0.1

8

-

-

0.1

-

Ханбогд

1

0.2

0.1

0.1

0.1

2

0.2

0.1

0.1

0.1

3

0.2

0.1

0.1

0.1

4

0.2

0.1

0.1

0.1

5

0.2

0.1

0.1

0.1

6

0.2

-

-

-

7

0.2

-

-

-

Цогтцэций

1

0.2

0.1

0.1

0.1

2

0.2

0.1

0.1

0.1

3

0.2

0.1

0.1

0.1

4

0.2

0.1

0.1

0.1

5

0.2

0.1

0.1

0.1

6

0.2

0.1

0.1

0.1

7

0.2

0.1

0.1

0.1

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Сүхбаатар

Баруун-Урт

1

0.4

0.3

0.3

0.2

2

0.4

0.3

0.3

0.2

3

0.4

0.3

0.3

0.2

4

0.4

0.3

0.3

0.2

5

0.4

0.3

0.3

0.2

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Сэлэнгэ

Сүхбаатар

1

0.3

0.4

0.4

0.4

2

0.3

0.4

0.4

0.4

3

0.3

0.4

0.4

0.4

4

0.3

0.4

0.4

0.4

5

0.3

0.4

0.4

0.4

6

0.3

0.4

0.4

0.4

7

0.3

0.4

0.4

0.4

8

0.3

0.4

0.4

0.4

Мандал

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

5

0.3

0.2

0.2

0.2

6

0.3

0.2

0.2

0.2

7

0.3

-

-

-

8

0.3

-

-

-

9

0.3

-

-

-

10

0.3

-

-

-

11

0.3

-

-

-

Алтанбулаг

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

0.2

0.2

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Төв

Зуунмод

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

0.2

-

-

5

0.3

0.2

-

-

6

0.3

-

-

-

7

0.3

-

-

-

8

0.3

-

-

-

9

0.3

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Увс

Улаангом

1

0.6

0.4

-

-

2

0.6

0.4

-

0.3

3

0.6

0.4

0.2

0.3

4

0.6

0.4

0.2

0.3

5

0.6

0.4

0.2

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.2

0.4

Ховд

Жаргалант

1

0.3

0.3

0.3

0.3

2

0.3

0.3

0.3

0.3

3

0.3

0.3

0.3

0.3

4

0.3

0.3

0.3

0.3

5

0.3

0.3

0.3

0.3

6

0.3

0.3

0.3

0.3

7

0.3

0.3

0.3

0.3

8

0.3

0.3

0.3

0.3

9

0.3

0.3

0.3

0.3

10

0.3

0.3

0.3

0.3

11

0.3

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Хөвсгөл

Мөрөн

1

0.5

0.3

0.3

0.3

2

0.5

0.3

0.3

0.3

3

0.5

0.3

0.3

0.3

4

0.5

0.3

0.3

0.3

5

0.5

0.3

0.3

0.3

6

0.5

0.3

0.3

0.3

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

Хэнтий

Хэрлэн

1

0.3

0.2

0.1

0.2

2

0.3

0.2

0.1

0.2

3

0.3

0.2

0.1

0.2

4

0.3

0.2

0.1

0.2

5

0.3

0.2

0.1

0.2

6

0.3

-

-

-

Бор-Өндөр

1

0.3

0.2

0.2

0.2

2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.3

0.2

0.2

0.2

4

0.3

-

-

-

5

0.3

-

-

-

Бусад сум

 

0.4

0.4

0.4

0.4

 

 

 

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГАЗРЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ИТГЭЛЦҮҮР

Хүснэгт 3

Д/д

Чөлөөт бүсийн нэр

Засварлах итгэлцүүр

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэл

1

Алтанбулаг

0.2

0.08

2

Замын-Үүд

0.3

0.16

3

Цагааннуур

0.08

0.04

 

 

 

 

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ИТГЭЛЦҮҮР

Хүснэгт 4

Тойргийн дугаар

Тойргийн нэр

Ашиглалтын зориулалт

Үр тариа, тэжээлийн ургамал тариалах

Төмс, хүнсний ногоо бусад ургамал тариалах

Засварлах итгэлцүүр

Х-1

Хөвсгөлийн баруун хэсгийн тайгат өндөр уул,  хотгорын тойрог

0.018

0.046

Х-2

Хөвсгөлийн зүүн хэсгийн тайгат дундаж уулсын тойрог

0.016

0.04

Х-3

Хан хөхийн нурууны ойт хээр бүхий тойрог

0.034

0.075

Х-4

Булнай-Тарвагатайн нурууны ой, тайга бүхий тойрог

0.022

0.056

Х-5

Хангайн тэгш өндөрлөгийн тойрог

0.04

0.09

Х-6

Орхон-Туулын савын бэсрэг уулс бүхий ойт хээрийн тойрог

0.016

0.035

Х-7

Сэлэнгэ-Орхоны хөндийн хээр бүхий тойрог

0.02

0.044

Х-8

Хэнтийн төв хэсгийн тайгын тойрог

0.026

0.058

Х-9

Хэнтийн зах хаяа уулсын ойт хээрийн тойрог

0.017

0.037

Х-10

Улз голын савын ойт хээр, хээрийн тойрог

0.014

0.034

Х-11

Хархираа-Түргэний өндөр уулс, хотгорын тойрог

0.03

0.05

Х-12

Алтай Таван богдын өндөр уулын тойрог

0.025

0.047

Х-13

Мөнх хайрханы өндөр уулын тойрог

0.018

0.04

Х-14

Хар азарга-Гичгэний нурууны өндөр уулын тойрог

0.024

0.056

Х-15

Дэгээ-Нөмрөг голын савын дундаж уулсын тойрог

0.012

0.032

Г-1

Увс нуурын хотгорын тойрог

0.02

0.035

Г-2

Хяргас нуурын хотгорын тойрог

0.02

0.035

Г-3

Алтайн нурууны салбар уулс, хотгорын тойрог

0.018

0.042

Г-4

Нууруудын хөндийн тойрог

0.02

0.047

Г-5

Их, Бага Богдын уулсын тойрог

0.01

0.03

Г-6

Гурвансайханы уулсын тойрог

0.01

0.03

Г-7

Баруун хуурайн хотгорын тойрог

0.016

0.038

Г-8

Алтайн өвөр говийн тойрог

0.018

0.043

Г-9

Дорнод говийн хойт хэсгийн тойрог

0.015

0.035

Г-10

Дорнод говийн өмнөд хэсгийн тойрог

0.01

0.031

Т-1

Дундад халхын тэгш өндөрлөгийн тойрог

0.015

0.03

Т-2

Хэрлэн голын хойт Хөх нуур орчмын тойрог

0.012

0.031

Т-3

Хэрлэн голын өмнөд Баруун уртын нам уулсын тойрог

0.01

0.03

Т-4

Мэнэнгийн тэгш талын тойрог

0.01

0.03

Т-5

Дарьгангын тэгш өндөрлөгийн тойрог

0.01

0.03

Т-6

Эрдэнэцагааны нам уулсын тойрог

0.011

0.03

 

 

 

 

 

 

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР