Аж ахуй нэгж байгууллагууд тоон гарын үсгээ ашиглан эзэмшил газрын мэдээллээ шалгах боломжтой.

2022-05-11

Аж ахуй нэгж байгууллага http://www.egazar.gov.mn цахим системд тоон гарын үсгээ ашиглан нэвтэрч эзэмшил газрын кадастрын зураг, гэрээ, гэрчилгээ хэвлэж авах заавар мэдээллийг хүргэж байна.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР